Prvi sat Džume

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kada čovjek najranije može krenuti na Džumu? Da li je to direktno nakon Sabaha, da bi stekao nagradu dolaska u prvom satu?

Odgovor: Neki učenjaci smatraju da prvi sat počinje nakon Sabah namaza. Drugi smatraju da počinje nakon izlaska sunca, i to je mišljenje koje sam čuo Šajkha Ibn Bâza da je izabrao; da počinje nakon izlaska sunca.