Prva karakteristika Ahl-ul-Bid`a je prouzrokovanje podjele

Govornik: Šajkh `Abdus-Salâm bin Bardžas Âl `Abdil-Karîm (umro 1425)

Izvor: al-Džarh wat-Ta`dîl `indas-Salaf, strana 57-58

Prva karakteristika Ahl-ul-Bid`a je prouzrokovanje podjele; oni prave podjelu među ljudima – jer slijede svoje strasti. Neki učenjaci su rekli:

“Svako novo pitanje koje se pojavilo u islâmu i dovelo do nesuglasica među ljudima ali bez mržnje i kivnosti – od islâma je. Ukoliko je to novo pitanje međutim prouzrokovalo neprijateljstvo, mržnju, bojkotovanje i kidanje veza – ono nema ništa sa vjerom.” [aš-Šâtibî, al-I`tisâm (3/169)]

Ahl-ul-Bid`a wal-Ahwâ’ su ljudi koji prave podjelu u društvu Ahl-us-Sunnah, u kojem su građani sa svojim vladarima a laici se referiraju na svoje učenjake. Oni dođu u takvo stabilno i uređeno društvo, a zatim ga podijele i rasprše. Oni prouzrokuju da lideri zamrze građane i da građani zamrze lidere. Oni prouzrokuju da učenjaci zamrze laike i da laici zamrze učenjake – itd. To je tipično za Ahl-ul-Bid`a.

Ukoliko tražiš podjelu i neslaganje, vidjet ćeš da i jedno i drugo potječe od Ahl-ul-Bid`a. Khawâridž su se pojavili početkom islâma i rasporili ga. Rane čak ni danas nisu zacijelile.

Isto su učinili al-Ikhwân al-Muslimûn kada su se pojavili među nama prije dvije-tri godine; napravili su podjelu među nama, a tragove toga vidimo i dan danas.

To je dakle prva karakteristika Ahl-ul-Bid`a; oni prouzrokuju podjelu.