Prskanje vode po qaburu

Prskanje vode po qaburu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: 

Pitanje: Da li je prskanje vode po qaburu od koristi umrlome?

Odgovor: To nije od koristi umrlome, a onaj ko vjeruje u to nema ispravnu `Aqîdu. Voda se međutim prilikom ukopavanja prska po qaburu da vjetar ili druge stvari ne bi razdvojili zemlju. To je svrha prskanja vode po qaburu prilikom ukopavanja. Umrli nema koristi od toga. Voda ne dopire do njega, a njegovo tijelo nije u potrebi za vodom.