Prsa se ne smiju okretati od Qible tokom učenja Adhâna

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Okretanje prsa od Qible tokom učenja Adhâna je isto kao okretanje prsa od Qible u namazu. Tokom učenja Adhâna glavu treba okretati na isti način kao što se okreće kada se završava namaz.

Na isti način kao što muslimanu nije dozvoljeno okrenuti prsa od Qible u namazu – ni Mu’adhdhinu nije dozvoljeno okrenuti prsa od Qible dok uči Adhân.

Na isti način kao što je klanjaču propisano da okrene glavu na desnu i lijevu stranu kada završava namaz, što je Sunnah – on to treba učiniti i kada uči Adhân. Okretanje prsa dakle nije u skladu sa Sunnetom. Molimo Allâha da nas nauči i da nas okoristi.