Provođenje vremena sa Ahl-ul-Bid`a sa svrhom korigovanja njih

Provođenje vremena sa Ahl-ul-Bid`a sa svrhom korigovanja njih

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: al-Madžmû` ar-Râ’iq, strana 121

Pitanje: Koji je propis za rad sa grupama kao što su Džamâ`at-ut-Tablîgh ili al-Ikhwân al-Muslimûn sa svrhom korigovanja njih i objašnjavanja istine njima?

Odgovor: Izazivam sve one koji su bili sa al-Ikhwân al-Muslimûn ili Džamâ`at-ut-Tablîgh pedeset ili šezdeset godina a da su uspjeli korigovati jednoga jedinoga pojedinca među njima! U stvari jedino on sam zaluta i postane njihova alatka i žrtva njihove propagande. Ovaj i onaj su sa njima proveli po trideset godina a da se oni nisu okoristili njima. Ja sam sa al-Ikhwân al-Muslimûn proveo deset godina da bih ih korigovao – ali mi to nije pošlo za rukom.

Onaj ko među njih dođe spolja da bi ih korigovao treba da ih napusti dok je još u jednome komadu – ili će biti uništen i početi olako gledati na stvari. To su samo besmislice. Čini se da onaj ko postavlja takvo pitanje ne poznaje metodologiju Selefa. Tačno je da su Selefi uzimali u obzir koristi i štete – ali da li su Selefi zapostavljali korist ovoga pojedinca koji se miješa sa njima ili im je ta korist bila prioritet?