Provođenje vremena sa Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a utiče na zdravo srce

Provođenje vremena sa Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a utiče na zdravo srce

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za miješanje sa Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a? Da li to utiče na zdravo srce?

Odgovor: Da. Ne miješaj se sa njima ukoliko nisi kvalifikovan da pozivaš u Allâhovu vjeru i da ih pokušaš uputiti na istinu. U tome slučaju se možeš miješati sa njima. Ukoliko međutim nisi to u stanju, ukoliko ne znaš kako ćeš ih pozivati i nemaš znanje, izbjegavaj ih – jer će oni bez sumnje uticati na tebe. Kaže se da je osoba ista kao društvo sa kojim provodi vrijeme.