Proslava Mawlida je oponašanje kršćana

Proslava Mawlida je oponašanje kršćana

Autor: `Allâmah Hamûd bin `Abdillâh at-Tuwajdžirî

Izvor: ar-Radd al-Qawî, strana 25-26

U vezi sa citatom koji ar-Rifâ`î navodi od as-Sakhâwîja koji je rekao:

“Ako su kršćani učinili božić praznikom, muslimani imaju veće pravo na to sa svojim poslanikom.”

nema sumnje da je proslava Mawlida zasnovana na oponašanju kršćana, koji su Masîhovo rođenje učinili praznikom. Ovo je samo potvrda poslanikovih صلى الله عليه وسلم riječi:

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ ‏”‏ فَمَنْ ‏”‏

“Vi ćete, sigurno, slijediti običaje onih koji su bili prije vas, pedalj po pedalj, aršin po aršin. Pa ako oni budu ušli i u rupu bodljorepoga guštera, vi ćete ih slijediti! ‘Allâhov Poslaniče’, upitali smo, (misli li se na) židove i kršćane? ‘Na koga bi drugog?’, odgovori on.”

Hadîth bilježe Imâm Ahmad, al-Bukhârî i Muslim od Abû Sa`îda al-Khudrî رضي الله عنه.

Kada čovjek zna da je proslava Mawlida neukih muslimana zasnovana na oponašanju kršćana, takođe treba znati da je vrlo zabranjeno oponašati kršćane i druge mušrike. Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, فَهُوَ مِنْهُمْ

“Ko oponaša jedan narod, on njemu i pripada.”

Hadîth bilježe Imâm Ahmad i Abû Dâwûd od `Abdullâha bin `Umar رضي الله عنه.