Propuštanje Džume zbog bolesnoga djeteta

Propuštanje Džume zbog bolesnoga djeteta

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Moj sin je hospitalizovan u bolnici gdje ja pazim na njega. Sa njim sam tri mjeseca, a tokom toga vremena nisam išao na Džumu – jer je on bolestan i mali. Možete li me uputiti u vezi sa ovim?

Odgovor: Ti nisi ništa dužan sve dok je tvoj sin u potrebi za tobom, jer potreba bolesnika da neko pazi na njega skida obavezu Džume i namaza u džematu.

Ukoliko je međutim moguće da neko drugi pazi na dijete za vrijeme namaza – tada više nemaš opravdanje.