Propis za ženski sport

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillah bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je propis za ženski sport?

Odgovor: Sportovi su različiti. Sportske aktivnosti žena u stvarima koje se ne kose sa Šerijatom ne predstavljaju problem, kao što je trčanje na mjestima koja su predviđena za žene, na kojima se ne miješaju sa muškarcima i muškarci im nemaju pristup, ili plivanje u kućnim ili školskim bazenima gdje ih muškarci ne mogu vidjeti niti doći u kontakt s njima.

Što se međutim tiče sporstkih aktivnosti na kojima se miješaju muškarci i žene, ili ih muškarci mogu vidjeti, ili su prisutni faktori koji nanose zlo muslimanima, to nije dozvoljeno. Moraju se dakle znati detalji.

Sportske aktivnosti za žene su dakle dozvoljene ukoliko ne sadrže šerijatske zabrane i nema miješanja sa muškarcima nego se dešavaju na skrivenim mjestima koja su udaljena od muškaraca, bilo da se takmiče u trčanju, plivanju i slično.