Propis za ženino putovanje avionom bez Mahrama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za ženino putovanje bez Mahrama, uzimajući u obzir da će ona biti ispraćena na aerodrom odakle putuje a na odredišnome aerodromu će biti dočekana – ukoliko je svrha puta da dođe kod svoga muža tamo?

Odgovor: Da te prvo pitam, ko ti garantuje da će ona doći na odredišni aerodrom? Da li je moguće da će avion biti prinuđen da promijeni kurs i da odleti u drugu zemlju i sleti na drugi aerodrom? Ko će je tamo dočekati? Kakav je to govor? Ko može garantovati da će avion uvijek sletiti na mjesto odredišta? Može se nešto desiti i avion može završiti na drugome mjestu. Ko će dočekati tu ženu ukoliko ona završi u stranom mjestu u kojem nema nikoga?

Što se dokaza tiče, Allâhov poslanik  je generalizovao propis, koji je sveobuhvatan – bez obzira na vrijeme, mjesto i prevozno sredstvo. On  je generalizovao i rekao:

“Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allâha i Sudnji Dan da putuje bez Mahrama.”

Ko može specifikovati i reći da joj je dozvoljeno da leti i da Allâhov poslanik  nije znao da će postojati avioni?  سُبْحَانَ اللهِ; poslanikove  riječi su sveobuhvatne i važe uvijek i svugdje. Islâmski Šarî`ah je sveobuhvatan do Sudnjega Dana.