Propis za ženino kraćenje kose

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je propis za ženino kraćenje kose?

Odgovor: To nije dozvoljeno. Nije joj dozvoljeno kratiti kosu. Ženi je čak tokom Hadždža i `Umre naređeno da od kose skrati samo dužinu jagodice prsta. Stoga žena sa vrha kose ili pletenice jedino smije ukloniti dužinu jagodice prsta. Što se tiče šišanja sa svrhom uljepšavanja, to joj nije dozvoljeno.