Propis za ženidbu ženom koja ne obavlja namaz

Autor: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî (umro 1429)

Izvor: Fath ar-Rabb al-Wadûd (2/132)

Pitanje: Dobio sam dozvolu od države da se oženim ženom koja živi izvan Saudijske Arabije. Čuo sam za fetvu da je brak sa ženom koja ne obavlja namaz nevažeći. Da li je ova fetva tačna?

Odgovor: Da, ova fetva je tačna. Ukoliko između dva supružnika postoji bračni ugovor a jedan ne obavlja namaz, takav brak se smatra neispravnim – jer je onaj ko ne obavlja namaz nevjernik na osnovu riječi Allâhovog poslanika صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

»Sporazum koji je između nas i njih je namaz, pa ko ga ostavi je uznevjerovao.« (at-Tirmidhî 2621, Ibn Mâdžah 1132 i an-Nasâ’î 463)

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

»Između roba i kufra i širka je ostavljanje namaza.« (Muslim 82, at-Tirmidhî 2619, Abû Dâwûd 4678, Ibn Mâdžah 1131 i an-Nasâ’î 464)

Na osnovu ovoga je obavezno ženiti se samo ženama koje obavljaju namaz.