Propis za video snimak ovisi o sadržaju snimka

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

Navest ću ti primjer relevantnog scenarija o kojem sam često pričao. Recimo da postoji režim koji koristi televiziju i video za vjerske koristi. To se može uporediti sa fotografijama za identifikacione dokumente. To je u stvari i važnije. Recimo da je režim zadužio uvaženog učenjaka da preko televizije ljude poduči obredima Hadždža. Ukoliko želiš pogledati taj film, moraš imati video. To je primjer pravila koje glasi: ukoliko video sadrži nešto čime je Allâh zadovoljan, Allâh je time zadovoljan – i obratno.

Danas međutim nije tako. Danas se uglavnom prenose stvari koje ljute Allâha عَزَّ وَ جَلَّ.