Propis za upućivanje dove Allâhu da ubrza Sudnji Dan

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za upućivanje dove Allâhu da ubrza Sudnji Dan?

Odgovor: Ta dova nije propisana. On umjesto toga treba moliti Allâha za uspjeh, uputu i dobra djela. Sudnji Dan je u Allâhovoj سبحانه وتعالى ruci; On ga neće ubrzati niti odgoditi od onoga vremena kada je odredio da će nastupiti.