Propis za ukopavanje više mrtvaca u jedan grob

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (17/214)

Pitanje: Koji je propis za ukopavanje više mrtvaca u jedan grob?

Odgovor: Ono što je propisano je da svaki čovjek bude ukopan u svoj grob. Muslimanska tradicija je uvijek bila takva. U slučaju potrebe i nužde međutim nije problematično ukopati više mrtvaca u isti grob. Nakon rata kod Uhuda se desilo da je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ukopao dvije ili tri osobe u isti grob. U ovome slučaju se onaj ko je znao najviše Qur’âna treba plasirati tako da bude najbliži Ka`bi – jer je on najbolji od njih. Oni se trebaju plasirati jedan do drugog – a učenjaci kažu da između njih treba biti zemljana barijera.