Propis za suvenire Ka`be

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji propis važi da čovjek ima suvenir Ka`be, uzimajući u obzir da ga nisam kupio nego sam ga dobio?

Odgovor: To nije dozvoljeno; i Stalni Komitet za Fetve i al-Madžma` al-Fiqhî su utvrdili da je to zabranjeno, jer se te stvari šire među laicima i neukima – koji vjeruju da je u tome berićet i ovo i ono. To dakle nije dozvoljeno.