Propis za suprotstavljanje saglasnosti ashaba

Propis za suprotstavljanje saglasnosti ashaba

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Ukoliko su ashabi saglasni po nekom pitanju, da li je nekome dozvoljeno nakon njih doći sa nečim novim?

Odgovor: Onaj ko to uradi pada pod žestoku prijetnju i izlaže se velikoj opasnosti:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“A onoga ko se suprotstavi poslaniku nakon što mu jasno bude pokazan Pravi put, i slijedi put koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini što je naumio, i bacit ćemo ga u Džahannam, a loše je to konačno odredište!” (4:115)

Ashabi su saglasni o nečemu i ti ćeš sada doći sa nečim novim? Mišljenje ove osobe nije u skladu sa saglasnošću ashaba – nego je u jasnoj suprotnosti sa Allâhovom Knjigom, Sunnetom i putem vjernikâ. Ova osoba ne slijedi put vjernikâ – stoga to nije dozvoljeno.