Propis za studiranje arapskoga jezika sa novotarima