Propis za studiranje arapskoga jezika sa novotarima

Propis za studiranje arapskoga jezika sa novotarima

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Od sljedbenika novotarija se ne uzima znanje, čak i ako to znanje nema veze sa njihovim novotarijama. Primjer toga je novotar koji posjeduje znanje o arapskome jeziku. Da li ćemo sa njim sjediti i od njega uzimati znanje ili ćemo ga bojkotovati? Govor autora ukazuje na to da sa njim nećemo sjediti, zbog dvije štete koje to nanosi:

1) On će se umisliti i smatrati će da slijedi istinu

2) Ljudi će biti prevareni njime ukoliko mu i oni i studenti budu dolazili da od njega uzimaju znanje. Laik neznalica ne vidi razliku između znanja o arapskome jeziku i znanja o `Aqîdi.

Zbog toga mi smatramo da sa sljedbenicima novotarija i strasti uopšte ne treba sjediti, čak i u slučaju da niko drugi nije dostupan za podučavanje arapskoga jezika. Allâh će mu dati boljega od njega. Ukoliko budemo dolazili ovim ljudima i sjedili sa njima, ljudi će bez sumnje biti prevareni njima.