Propis za spavanje nakon Sabaha i Ikindije

Propis za spavanje nakon Sabaha i Ikindije

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: 

Pitanje: Koji je propis za spavanje nakon Sabah namaza? Da li to otvrđuje srce i da li se to smatra nečim zlim?

Odgovor: U redu je spavati nakon Sabaha i nama nije poznato da postoji problem u vezi sa tim. Među ljudima je postalo rašireno da to nije dobro i da je ovo i ono, ali za to ne postoji vjerodostojan dokaz. U redu je dakle spavati nakon Sabaha i Ikindije.

Ukoliko bi osoba međutim nakon Sabaha ostala da čita, traži Allâhov oprost i slavi i veliča Allâha i slično do izlaska sunca, to je bolje. To je radio poslanik صلى الله عليه وسلم. Ako bi neko međutim ovo ostavio, to je u redu. Ukoliko bi čovjek otišao da se pobrine o svojim potrebama, da spava ili da radi nešto drugo, to je u redu.