Propis za spajanje Džume sa Ikindijom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je putniku koji je došao na svoje mjesto odredišta dozvoljeno da spoji Džumu sa Ikindijom?

Odgovor: Ovo pitanje se ponavlja. Izdane su fetve o tome. Nije dozvoljeno spajati Ikindiju sa Džumom, jer Džuma nije ista vrsta namaza kao Ikindija. To djelo nije preneseno ni od Allâhovog poslanika صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ni od ashaba, ni od nekog priznatog učenjaka. To dakle nije preneseno. Stalni Komitet za Fetve na čelu sa Šajkhom Ibn Bâzom je izdao fetvu da to djelo nije dozvoljeno.