Propis za slikanje i slike

Propis za slikanje i slike

Govornik: Šajkh Sâlih bin Sa`d as-Suhajmî

Izvor:

Pitanje: Svugdje je napisano “fotografisanje je zabranjeno” i svi učenjaci u ovome masdžidu zabranjuju fotografije. Mi možda samo jednom (u životu) posjećujemo sveta mjesta, pa zašto nam zabranjujete da imamo slike kao suvenir?

Odgovor: Mi (učenjaci) ne zabranjujemo, niti činimo bilo šta nedozvoljenim, nego je onaj ko je zabranio slikanje živih bića Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم. Pa ako vjeruješ u predaje poslanika صلى الله عليه وسلم, nemoj ništa fotografisati osim u slučaju neophodnosti. I nemoj ništa nama pripisivati niti od nas uzimati, nego se vrati na Sahîh al-Bukhârî, Sahîh Muslim i Sunan, pa pogledaj šta se tu nalazi. Ako zaista želiš i tražiš istinu, nemoj uzimati ni od nas niti od drugih, nego uzmi iz predaja Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم i budi zadovoljan time. I pazi se da ljudima ne nanosiš nepravdu, mi ne zabranjujemo niti propisujemo (zakone). Ko god propisuje mimo Allâha je Tâghût. Što se zabrane slika i slikanja tiče, ko je to (propisao)? To je propisao Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم. Rekao je da je Allâh prokleo slikare. Rekao je i:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

“Uistinu će slikari kod Allâha imati najgoru kaznu na Sudnjem Danu”. (al-Bukhârî 5950)

Dokaza za ovo ima mnogo, pa traži i želi istinu, o Allâhov robe.