Propis za proglašavanje ljudi Šahîdima

Propis za proglašavanje ljudi Šahîdima

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno proglasiti osobu Šahîdom?

Odgovor: Ne, to nije dozvoljeno učiniti sa sigurnošću – jer kao što smo pročitali (u knjizi Usûl as-Sunnah), mi ne govorimo da je neko definitivno u Džennetu ili u Vatri, a proglašavanje nekoga Šahîdom je tvrdnja da je on u Džennetu.

Mi dakle ne govorimo da je neko definitivno u Džennetu, osim onih za koje su Allâh i Njegov poslanik صلى الله عليه وسلّم rekli da su u Džennetu, kao što su desetorica kojima je obećan Džannah, učesnici bitke na Badru, prisege Ridhwân, žena koja je imala epileptičke napade – poslanik صلى الله عليه وسلّم je potvrdio da je ona od stanovnika Dženneta. Isto važi i za `Abdullâha bin Salâma i druge kao što su oni.

Što se drugih tiče, mi želimo da oni budu stanovnici Dženneta ukoliko su pravedni – ali se istovremeno bojimo za njih. U svakome slučaju, ne govorimo definitivno da li su oni stanovnici Dženneta ili Vatre. Nadamo se međutim dobru za njih.

Ekstremisti međutim svakoga proglašavaju Šahîdom, pa i zabludjele Rawâfidh (Šije) – dok istovremeno učenjake Sunneta proglašavaju agentima vlade i špijunima, a one od njih koji umru ne smatraju Šahîdima. Kada je Džamîl ar-Rahmân ubijen, da li su za njega rekli da je Šahîd? Borio se deset godina ili i više, bio je prvi koji je (protiv Sovjetskoga Saveza) nosio zastavu Džihâda, te je uspostavio vladu koja je primjenjivala Islâmski Zakon. Nakon toga je bio podmuklo ubijen boreći se na Allâhovome putu – ali ga oni nisu proglasili Šahîdom!