Propis za prodaju mačke i psa

Autor: Imâm Muhammad bin Ismâ`îl as-San`ânî

Izvor: Subul-us-Salâm (3/23)

Abûz-Zubajr je rekao:

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ: زَجَرَ اَلنَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ

“Pitao sam Džâbira o prodaji mačke i psa. On je rekao: Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je to zabranio.”

Bilježe Muslim i an-Nasâ’î, koji je dodao

إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

“osim lovačkoga psa”.

Abûz-Zubajr je Muhammad bin Muslim al-Makkî, Tâbi`î. On je prenio mnogo od Džâbira bin `Abdillâh.

Da, potvrđeno je da je dozvoljeno kupiti lovačkoga psa bez da se umanjuju djela kupca. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je rekao:

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ

“Ko drži psa koji nije čuvar stoke niti je vičan lovu – svaki mu se dan umanjuje djelo za dva Qîrâta.” (al-Bukhârî 5480 i Muslim 1574)

[Allâhov poslanik  صلى الله عليه وسلّم je bio upitan:

وَمَا الْقِيرَاطَانِ

“Šta su dva Qîrâta?”

Odgovorio je:

مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

“Kao dva velika brda.” (al-Bukhârî 1325, Muslim 2186 i Ahmad 2/233)]

Rečeno je da se radi o jednome Qîrâtu danju i jednome Qîrâtu noću.

Rečeno je da se umanjuju obavezna i dobrovoljna djela.

O hadîthu Ibn Mas`ûda da je zabranjeno prodati psa su saglasni, dok zabranu prodaje mačke bilježi samo Muslim. Osnova zabrane je da je Harâm. Većina je saglasna da je psa u potpunosti zabranjeno prodavati. Što se mačke tiče, postoje različita mišljenja. Abû Hurajrah, Mudžâhid i Tâwûs smatraju da je prodaja mačke zabranjena, dok većina smatra da je to samo Makrûh (pokuđeno), što je u suprotnosti sa očiglednim značenjem hadîtha.

Što se tiče stava da je hadîth slab, on se pobija time da hadîth bilježe Muslim i drugi, a što se tiče stava da ga je samo Hammâd bin Salamah prenio od Abûz-Zubajra, i on je pobijen, jer ga Muslim bilježi od Ma`qala bin `Abdillâh od Abûz-Zubajra. (Hammâd bin Salamah i Ma`qal bin `Abdillâh) su povjerljivi, a prenijeli su od Abûz-Zubajra, koji je takođe povjerljiv.