Propis za prekidanje posta zbog teškog posla

Propis za prekidanje posta zbog teškog posla

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fatâwâ fî Ahkâm-is-Sijâm, strana 89

Pitanje: Da li je radnicima dozvoljeno da prekinu post ukoliko njihov posao postane previše težak?

Odgovor: Oni su dužni da poste i da traže pomoć od Allâha عز وجل. Onaj ko traži pomoć od Allâha će dobiti pomoć od Allâha. Ukoliko oni tokom dana postanu toliko žedni da im to škodi zdravlju ili da čak mogu i umrijeti, tada im postaje dozvoljeno da piju iz nužde.

Najbolja solucija je da se dogovore sa poslodavcem da rade noću tokom Ramadhâna ili da podijele posao tako da dio vremena rade tokom prijepodneva a ostatak tokom noći, ili da jednostavno rade manji broj sati – tako da mogu raditi i postiti bez poteškoća.