Propis za posuđivanje novca od banke

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za posuđivanje novca od banke, ukoliko je to jedini izlaz?

Odgovor: Banke ne posuđuju novac bez kamate, a nije dozvoljeno plaćati kamatu na posudbu – bez obzira da li je kreditor banka ili neko drugi. Hadîth kaže da je svaka posudba sa profitom kamata.