Propis za post osobe koja započne post u jednome gradu a zatim ode u drugi grad sa različitim brojem dana

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fath Dhîl-Džalâl wal-Ikrâm (7/69)

Ukoliko osoba započne post u jednome gradu, a zatim ode u drugi grad u kojem se ne posti jednak broj dana – to znači da je post u drugome gradu počeo prije ili poslije.

Ukoliko je počeo prije, on će sa njima završiti Ramadhân, pa makar to značilo da je postio samo 28 dana – jer se post prekida zajedno sa ljudima. Ova osoba je lično vidjela mlađak – ili je čula za njega preko drugih. On stoga treba prekinuti post sa njima, te kasnije napostiti propuštene dane.

Prema kojem gradu će se međutim ravnati kada bude napaštao; prema gradu iz kojega je došao – ili prema gradu u koji je stigao? Prema kojem gradu će se ravnati ukoliko je grad iz kojeg je došao postio trideset dana – dok je grad u koji je stigao postio dvadeset devet dana? Ravnat’ će se prema drugome gradu, jer je to vrijeme završenoga posta.