Propis za post devetog dana mjeseca Dhûl-Hidždžah

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je propis za post devetog dana mjeseca Dhûl-Hidždžah?

Odgovor: Svim ljudima je preporučeno postiti deveti dan mjeseca Dhûl-Hidždžah, a to je dan `Arafah. Allâhov poslanik ﷺ je bio upitan o (postu) dana `Arafah, pa je rekao da će onome ko bude postio taj dan biti oprošteni grijesi za prošlu i iduću godinu. Post dana `Arafah preporučen je i muškarcima i ženama, osim onima koji obavljaju Hadždž. Oni neće postiti.
Za one koji obavljaju Hadždž, Sunnah je da stoje na `Arafatu ne posteći, dok je onima koji ne obavljaju Hadždž preporučeno da poste – ukoliko su u mogućosti.