Propis za posjećivanje mjestâ vezanih za Allâhovoga poslanika

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za posjećivanje mjesta vezanih za Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم, kao što je pećina Hirâ’, brdo Uhud i džamija Qiblatajn?

Odgovor: Ukoliko se posjećuju da bi se preko njih činio Tabarruk, ili zato što čovjek vjeruje da je to propisano – to je u tome slučaju novotarija i nije dozvoljeno. Ukoliko se međutim posjećuju samo zbog znanja – to je u tome slučaju u redu. U redu ih je dakle posjećivati isključivo zbog znanja.

A ukoliko se posjećuju da bi se preko njih činio Tabarruk, ili vjerujući da je njihovo posjećivanje propisano i da čovjek za to ima nagradu – to je u tome slučaju novotarija i nije dozvoljeno.