Propis za ponavljanje sûre al-Fâtihah na istome rekatu

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://www.alfawzan.ws

Pitanje: Mogu li ponoviti sûru al-Fâtihah ako imâm sporo uči zadnja dva rekata?

Odgovor: Ne. Rukn se ne ponavlja. Al-Fâtihah se ne ponavlja na istome rekatu. Ili šuti, ili uči Dhikr kao “Subhân Allâh” i “Lâ ilâha illâ Allâh”, ili dovi Allâhu i moli Ga za oprost. To je dozvoljeno.