Propis za pomjeranje kažiprsta na Tašahhudu

Propis za pomjeranje kažiprsta na Tašahhudu

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: Ljudi se prema položaju kažiprsta na Tašahhudu odnose na slijedeća tri načina:

1 – Podignu ga ali ga ne pomjeraju

2 – Podignu ga i pomjeraju ga tokom cijeloga Tašahhuda

3 – Podignu ga i pomjeraju ga samo u određenim trenucima

Nadamo se da ćete nam navesti dokaz za ono što je ispravno.

Odgovor: Podizanje kažiprsta na Tašahhudu je potvrđeni Sunnah – što se spominje u mnogim ahâdîth. Ne postoji međutim ni jedan hadîth koji negira da kažiprst treba pomjerati. Činjenica je da je pomjeranje kažiprsta potvrđeno u autentičnome hadîthu koji su autentičnim ocijenili imâmi kako ranijih tako i kasnijih generacija – a to je hadîth koji prenosi Wâ’il bin Hudžr رضي الله عنه, u kojem nam je opisao sjedenje Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم na Tašahhudu. On između ostaloga navodi da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم podigao kažiprst kada je sjeo na Tašahhud. Rekao je:

رَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا

“Vidio sam ga da pomjera (kažiprst), doveći njime.” (an-Nasâ’î 1268)

Ovo je jasan dokaz da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم počeo pomjerati kažiprst čim je sjeo na Tašahhud – te da je to nastavio činiti do završetka dove.

Što se tiče teorije da kažiprst treba pomjerati samo kada se spominje Allâhovo ime, to je stav koji nema osnovu koja je u skladu sa onim što je radio Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم ili bilo ko od ashabâ. Zbog toga je ispravan stav ono što se spominje u autentičnome hadîthu Wâ’ila – dakle da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم pomjerao kažiprst do završetka Tašahhuda, što znači do predavanja Salâma.