Propis za otkrivanje lica žene

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za otkrivanje lica žene?

Odgovor: Ženi je zabranjeno otkrivati lice pred muškarcima koji joj nisu Mahrami. Ja sam to pojasnio u maloj disertaciji sa nazivom “Risâlat-ul-Hidžâb”. Tu sam naveo dokaze iz Qur’âna i Sunneta o tome. Onome ko je pročita istina će biti pojašnjena.