Propis za onoga ko smatra da je dozvoljeno nešto što je zabranjeno

Propis za onoga ko smatra da je dozvoljeno nešto što je zabranjeno 

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji propis važi za onoga ko smatra da je dozvoljeno nešto što je zabranjeno?

Odgovor: Ukoliko smatra da je dozvoljeno nešto o čijoj zabrani postoji saglasnost – on je u tome slučaju Kâfir (nevjernik).

Ukoliko međutim smatra da je dozvoljeno nešto o čijoj zabrani postoje različita mišljenja (a ispravno je da je to zabranjeno) – u tome slučaju se na njega ne čini Takfîr. U tome slučaju se kaže da on griješi.