Propis za onoga ko ne proglašava novotarom onoga koga su učenjaci proglasili novotarom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko su učenjaci proglasili nekoga novotarom i upozorili protiv njega i njegovoga manhadža, važi li isti propis za onoga ko ga ne proglašava novotarom?

Odgovor: Da, za onoga ko ga ne proglašava novotarom važi isti propis kao i za njega – jer on ne smatra da je on sljedbenik novotarija i da je njegovo djelo novotarija. Pored toga on smatra da ljudi griješe kada ga proglašavaju novotarom.