Propis za onoga ko diskutuje o fitni koja se desila u vrijeme ashâbâ

Propis za onoga ko diskutuje o fitni koja se desila u vrijeme ashâbâ

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Koji je islâmski propis za onoga ko diskutuje o fitni koja se desila u vrijeme ashâbâ?

Odgovor: On je zabludjeli novotar koji se suprotstavio fundamentalnim principima Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah.