Propis za one koji zaposte u jednoj zemlji a zatim odu u drugu zemlju u kojoj se posti duže

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Pitanje: Ukoliko čovjek zaposti na primjer u Saudijskoj Arabiji, a zatim ode u drugu zemlju u kojoj se post prekida kasnije, da li će postiti dok ne upotpuni trideset dana, ili će sačekati da prekine post sa drugom zemljom – pa makar i postio preko trideset dana?

Odgovor: Za njega važi propis zemlje u koju je stigao i on će prekinuti post sa njenim stanovnicima.