Propis za one koji ne poste osim ako sami ne vide mlađak

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ‘imah

Izvor: Fatâwâ Ramadhân (1/75/34)

Pitanje: Koji je propis za one koji ne poste kada se ugleda mlađak mjeseca Ramadhâna dok ga oni sami ne vide, koristeći kao dokaz hadîth

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

“Postite kada ga vidite (mlađak mjeseca Ramadhâna) a prekinite post kada ga vidite (mlađak mjeseca Šawwâla)”. (al-Bukhârî 1909 i Muslim 1081)

Da li je njima ispravno da ovaj hadîth koriste kao dokaz?

Odgovor: Obavezno je postiti kada se utvrdi da je mlađak viđen, pa makar to bilo od samo jednoga povjerljivoga svjedoka među muslimanima. Ovo je zato što je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم naredio post kada je arapski beduin posvjedočio viđenje mlađaka.

Što se tiče korištenja hadîtha (postite kada ga vidite) kao dokaza da pojedinac ne posti dok sam ne vidi mlađak, ovo je pogrešno. Ovo je zato što je hadîth generalna obavijest za post nakon utvrđenja viđenja mlađaka čak i ako je to bilo od (samo) jedne povjerljive osobe među muslimanima.