Propis za odbijanje obavljanja namaza iza imâma sa drugom pravnom školom

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah (umro 728)

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (1/153)

Onaj ko kaže da nije dozvoljeno klanjati iza na primjer imâmâ Mâlikijjah, izjasnio se na jedan od najgorih i najodvratnijih načina. Onaj ko se tako izjasni zaslužuje biti žestoko kažnjen. Njegove riječi nepoštovanja prema ovoj gospodi zahtijevaju da bude kažnjen. Onaj ko se ovako izjasni potpada pod zabludjele Ahl-ul-Bid`a.

Isto važi i za osobu koja kaže da nije dozvoljeno klanjati iza imâma prije nego što bude poznato kakva mu je `Aqîdah. Nijedan musliman ovo nije prije rekao. Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah kao aš-Šâfi`î, Ahmad i Ishâq, saglasni su da se Džuma klanja iza svakog pobožnog i griješnog imâma. Oni to čak kažu i o većini Ahl-ul-Bid`a kao što su Džahmijjah – koji kažu da je Qur’ân stvoren i da se Allâh neće vidjeti na Sudnjem Danu. Stavili su Ahmada na iskušenje a on je najpoznatiji imâm Sunneta. Uprkos tome, sve predaje su saglasne da je on klanjao Džumu iza Džahmijjah, Qadarijjah i Râfidhah. Niko ne smije napustiti Džumu zato što je imâm novotar.

One međutim nisu saglasne o tome treba li namaz ponoviti ili ne. Postoje dva mišljenja o tome – a oba su prenešena od Ahmada. Rečeno je da namaz treba ponoviti ukoliko je obavljen iza prkosnoga griješnika. Pravne škole Imâma aš-Šâfi`î i Imâma Abû Hanîfe kažu da ga ne treba ponavljati.