Propis za odbijanje obavljanja Hadždža

Autor: Imâm Ibn Qajjim-il-Džawzijjah (umro 751. godine po Hidžri)

Izvor: as-Salâh wa Hukm Târikihâ, strana 48

Ahmadov treći stav je da se osoba ubija ukoliko ne plaća Zakâh i ne posti, za razliku od neobavljanja Hadždža. Ovo se zasniva na tome da postoje različita mišljenja o tome da li je Hadždž obavezno obaviti čim se za to ukaže prilika ili nije.

Ova primjedba je međutim mnogo slaba, jer se onaj ko se ubija zato što nije obavio Hadždž ne ubija zato što ga odgađa. Poenta leži u odbijanju obavljanja Hadždža i govoru:

“Ja znam da je obavezno obaviti Hadždž, međutim ga nikada neću obaviti!”

Ovdje postoje različita mišljenja, a najispravniji stav je da se on ubija, jer Hadždž spada u prava Islâma, a život osobe je jedino siguran ukoliko osoba izgovara dva svjedočenja i pazi na Islâmska prava, a Hadždž spada u najveća prava Islâma.