Propis za obavljanje namaza u sinagogama i crkvama

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah (umro 728)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (22/162)

Pitanje: Da li je dozvoljeno obavljati namaz u sinagogama i crkvama ukoliko se u njima nalaze ili ne nalaze slike? Da li je ispravno nazivati ih Allâhovim kućama?

Odgovor: Ne, to nisu Allâhove kuće. Allâhove kuće su džamije, dok su ovo kuće u kojima se praktikuje nevjerstvo – pa makar se Allâh u njima i spominjao. Kuća ima isti status kao njeni ljudi, a ljudi ovih kuća su nevjernici – te su to stoga kuće u kojima nevjernici praktikuju nevjerstvo.

Što sa namaza u njima tiče, učenjaci imaju tri stava o tome:

1. Potpuno zabranjeno. Ovaj stav ima Mâlik.

2. Potpuno dozvoljeno. Ovaj stav imaju neki od Ahmadovih ashaba.

3. Ukoliko se u njima nalaze slike, obavljanje namaza u njima nije dozvoljeno, jer meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalaze slike – a ni Allâhov poslanik صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nije ušao u Ka`bu dok sve ikone u njoj nisu bile uklonjene. Pored toga je `Umar rekao: “Nismo ulazili u njihove crkve sko su se u njima nalazile slike”.

Ovaj stav je najispravniji. Prenosi se od `Umara bin al-Khattâba i drugih. Isto su rekli i Ahmad i drugi.

Ashabi su obavljali namaz u crkvama ako u njima nije bilo slika, a Allâh zna bolje.