Propis za obavljanje namaza u kući kršćana

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (2/75-76)

Pitanje: Ponekad se nalazim kod kršćana kada nastupi vrijeme za namaz. Ja onda uzmem serdžadu i pred njima obavim namaz. Da li je moj namaz ispravan – uzimajući u obzir da se obavlja u njihovoj kući?

Odgovor: Da, tvoj namaz je ispravan. Da Allâh poveća tvoju poslušnost Njemu – a posebno da obavljaš pet dnevnih namaza na vrijeme. Obavezno je međutim činiti ono što možeš da namaz obavljaš u džematu u džamijama.