Propis za obavljanje namaza spuštenih ruku

Propis za obavljanje namaza spuštenih ruku

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor: Îdhâh-ud-Dalâlah fî Wudžûb-il-Hadhar min Du`ât-idh-Dhalâlah, strana 12

Pitanje: Da li je namaz ispravan ukoliko se obavi spuštenih ruku?

Odgovor: Da. Sunnah je staviti desnu ruku na lijevu ruku i podlakticu kada čovjek stoji u namazu. To je Sunnah. Kada se želi spustiti na Rukû` on će podići ruke i učiniti Takbîr. Kada se podigne sa Rukû` staviti će desnu ruku na lijevu ruku i podlakticu. To je Sunnah i to je potvrđeno iz prakse poslanika صلى الله عليه وسلم i zabilježeno u knjigama kao što su Sihâh, Sunan i Mâlikova al-Muwattâ’. Uprkos tome je namaz ispravan ukoliko se ne obavi spojenih ruku. Kada je poslanik صلى الله عليه وسلم podučio čovjeka koji je pogrešno obavljao namaz, podučio ga je svemu za čime je on bio u potrebi. On ga međutim nije podučio da podigne ruke prilikom Takbîra ili da stavi desnu ruku na lijevu. To dokazuje da ta djela spadaju u preporuke namaza a ne u njegove stubove.