Propis za obavljanje namaza iza novotara

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î (umro 1422)

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za obavljanje namaza iza novotara?

Odgovor: Postoje dvije vrste novotarija:

1 – Novotarije koje su nevjerstvo. Primjer toga je vjerovanje da pravedni ljudi donose korist ili nanose štetu sa Allâhom ili mimo Allâha. Nije dozvoljeno obavljati namaz iza onih čije su novotarije nevjerstvo.

2 – Novotarije koje nisu nevjerstvo. Namaz iza takvih je ispravan. Allâhov poslanik je rekao:

يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“(Imâmi) će vam klanjati, pa budu li u pravu – to je u vašu i njihovu korist, a ako budu pogriješili – to je u vašu korist a na njihovu štetu.” (al-Bukhârî 694)

Savjetujem vam međutim da idete u džamije Ahl-us-Sunnah ili da otvarate džamije Ahl-us-Sunnah, da se ne biste susretali sa novotarima. Novotari ti neće dozvoliti da širiš Sunnah. Mi ne pozivamo ljude na običaje naših predaka, pa da ljudi to preziru. Mi sve ljude pozivamo na Sunnah Allâhovog poslanika , kojeg mi i oni volimo i koji će se zauzimati za nas i za njih.

Ukoliko se možeš izolovati od novotara bez prouzrokovanja smutnje, učini to. U protivnom idi u džamije Ahl-us-Sunnah. Ovo je samo savjet, a namaz iza njega je ispravan ukoliko njegova novotarija nije nevjerstvo.

Distinkcija igra ulogu; Ahl-us-Sunnah čak trebaju i uspostaviti vlastiti Bajram namaz i praktikovati Sunnah ukoliko su to u stanju. Ahl-us-Sunnah međutim ne pozivaju na haos. Budu li nas udarali i izbacivali iz džamija, izaći ćemo i biti strpljivi. Izgube li naša braća svoje džamije, bićemo strpljivi – jer ne želimo haos.

Ukoliko si u stanju sagraditi džamiju ili ići u džamije Ahl-us-Sunnah, učini to. U protivnom je namaz ispravan. Upozoravam te da ne obavljaš namaz sam u ćošku džamije dok muslimani klanjaju – samo zato što je imâm novotar. Upozoravam te da ne obavljaš namaz kod kuće dok muslimani klanjaju – samo zato što je imâm novotar. Namaz iza njega je ispravan.