Propis za nošenje zlata koje je pomiješano sa drugim elementom

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za nakit okruglog oblika koji nije sav od zlata nego sadrži srebro ili nešto drugo na karikama koje nedostaju? Šta je od ovoga dozvoljeno ženama?

Odgovor: Ukoliko se zlato pomiješa sa nekim drugim dozvoljenim elementom, poenta leži u onome što prevladava. Ukoliko se čini da je zlato, u tom slučaju je zabranjeno. Ukoliko se čini da je drugi, dozvoljeni element – u tom slučaju je dozvoljeno.

Ukoliko je zlato okruglog oblika, bilo da se radi o prstenu, narukvici ili ogrlici, to je zabranjeno ženama – a da ne pričamo o muškarcima.