Propis za negiranje hadîtha o urinu deve

Propis za negiranje hadîtha o urinu deve

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Juče smo naučili da je onaj ko ismijava nešto od vjere Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم uznevjerovao. Da li je onaj ko negira hadîth o pijenju urina deve, ko ga ismijava i govori da je on u suprotnosti sa zdravim razumom nevjernik?

Odgovor: Da. Ukoliko mu je prenešen hadîth i on zna da je autentičan – nije mu dozvoljeno da ga negira i da negira da urin deve sadrži lijek. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم nas je obavijestio da je urin deve lijek protiv povišene tjelesne temperature. Naredio je onima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu da piju mlijeko i urin deve.

Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم nas je dakle obavijestio da mlijeko i urin deve sadrže lijek protiv povišene tjelesne temperature. Onaj ko Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم optužuje za laž a zna da je hadîth autentičan je otpadnik od islâma.