Propis za negiranje hadisa o urinu deve

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Juče smo naučili da je onaj ko ismijava nešto od vjere Allâhovog poslanika صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ uznevjerovao. Da li je nevjernik onaj ko negira hadis o pijenju urina deve, ko ga ismijava i govori da je on u suprotnosti sa zdravim razumom?

Odgovor: Da. Ukoliko mu je prenesen hadis i on zna da je autentičan, nije mu dozvoljeno da ga negira i da negira da urin deve sadrži lijek. Allâhov poslanik صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nas je obavijestio da je urin deve lijek protiv povišene tjelesne temperature. Naredio je onima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu da piju mlijeko i urin deve.

Allâhov poslanik صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nas je dakle obavijestio da urin i mlijeko deve sadrže lijek protiv povišene tjelesne temperature. Onaj ko Allâhovog poslanika صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ optužuje za laž a zna da je hadis autentičan, otpadnik je od islama.