Propis za muslimana koji čita Bibliju

Propis za muslimana koji čita Bibliju

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Koji propis važi za onoga ko čita Evanđelje? Da li je to dozvoljeno ili zabranjeno, uzimajući u obzir da on čita i Qur’ân?

Odgovor: Čitanje drugih knjiga mimo časnoga Qur’âna se može podijeliti na dvije vrste;

1 – Osoba koja ih čita posjeduje znanje o Šerijatu i čita ih da bi uspostavio dokaz za one koji slijede tu knjigu i da bi im prenio šta Islâm zaista kaže. Ovim je čitanje sredstvo za nešto pozitivno, tako da isto važi i za čitanje.

2 – Osoba koja ih čita je neuki laik koji će namjeravati da bude upućen preko ovih knjiga. Njemu je zabranjeno čitati ove knjige. On ne smije tražiti uputu na drugim mjestima kada ima pristup časnome Qur’ânu koji potvrđuje prethodne knjige a prevladava nad njima. Nije dozvoljeno tražiti drugu uputu mimo one koju je prenio poslanik صلى الله عليه وسلّم.