Propis za korištenje Siwâka tokom khutbe

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: Hadîth-ul-Masâ’, strana 181

Pitanje: Koji je propis za korištenje Siwâka dok imam drži khutbu petkom?

Odgovor: To nije propisano; on treba šutjeti i biti miran tokom khutbe. Ne treba upotrebljavati Siwâk ili dirati bilo šta. To je Sunnah.