Propis za korištenje gregorijanskoga kalendara

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za korištenje gregorijanskoga kalendara?

Odgovor: To se smatra slijepim slijeđenjem (nevjernika). Allâhov poslanik  je rekao:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, فَهُوَ مِنْهُمْ

“Ko oponaša jedan narod, on njemu i pripada.” [Abû Dâwûd (4031), Ahmad (3/50) i `Abd bin Humajd (848). Autentičan prema al-Albânîju u “Irwâ’-ul-Ghalîl” (2691)]

Savjetujem korištenje hidžretskoga kalendara. Nevjernici žele iskorijeniti sve prekretnice islâma.