Propis za klanje Qurbâna za `Îd-ul-Adhhâ: Siddîq Hasan Khân

Autor: Imâm Siddîq Hasan Khân

Izvor: al-Maw`idah al-Hasanah, strana 40

Većina učenjaka smatra da klanje Qurbâna za `Îd-ul-Adhhâ nije obavezno. Manjina smatra da je obavezno. Manjina je u pravu. Ovaj stav je aš-Šawkânî smatrao ispravnim, što je spomenuo u “Sajl-ul-Džarrâr”. Ova obaveza međutim ovisi o kapacitetu. Onaj ko nije u stanju da kolje nije dužan da kolje.